اعطای تسهیلات به دارندگان پایانه های فروشگاهی بانک ایران زمین