اعطای وامهای جدید

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 710159993656018 مطالبات شعب استان تهران کاهش یافت

    مطالبات شعب استان تهران کاهش یافت

    سلطانیان مدیر شعب استان تهران، از کاهش ۳۴ درصدی مطالبات شعب تحت سرپرستی خود خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت شده به…

    متن کامل خبر