اعطای 570 میلیارد ریال تسهیلات صادراتی به شرکت های دانش بنیان استان یزد

بستن