افزایش شعب

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 336635777578674 ارائه خدمات جدید در دستور کار بانک ملی

    ارائه خدمات جدید در دستور کار بانک ملی

    عضو هیات مدیره بانک ملی با بیان اینکه نظام بانکداری دنیا از شعار حق با مشتری است عبور کرده، گفت: اکنون دوره جدیدتری در مشتری مداری آغاز شده و آن هم ارائه خدمات جدید و مورد انتظار مشتری است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، برات کریمی در جمع…

    متن کامل خبر