افسانه شفیعی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2490450 تجربه‌ای تکراری با غفلت از کمبودهای مسیر ادغام

    تجربه‌ای تکراری با غفلت از کمبودهای مسیر ادغام

    رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات بازرگانی، از آزمون و خطا در ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و نوشت: در نتیجه این اقدام، شاهد بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری خواهیم بود. به گزارش آرمان اقتصادی، افسانه شفیعی، رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی…

    متن کامل خبر