افصل توس

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1164 بررسی وضع همه سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس پایان یافت

    بررسی وضع همه سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس پایان یافت

    بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران این تعاونی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  یک هفته پس از واگذاری رسمی،…

    متن کامل خبر