اقتصادایران

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1535194710_ هدف آمریکا از افزایش نرخ دلار در ایران چیست؟

    هدف آمریکا از افزایش نرخ دلار در ایران چیست؟

    ادیب به تشریح سیاست چهارگانه آمریکا اعم از مهار چین، بی‌ثبات کردن اروپا، خروج از خاورمیانه و تضعیف اقتصاد کشورهای نفتی پرداخت. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم، محمدحسین ادیب که پژوهشگر ریسک است معتقد است مرکز ثقل اقتصاد جهانی از کشورهای نفتی و شرق آسیا مجدداً به…

    متن کامل خبر