اقتصاد ایرران

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1517127408_ کرباسیان-390x220 خرسندی کرباسیان از حال اقتصاد ایران؛ رکودی نداریم!

    خرسندی کرباسیان از حال اقتصاد ایران؛ رکودی نداریم!

    مسعود کرباسیان می‌گوید که طبق تعریف او از «رکود»، بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آن‌ها جریان دارد؛ ضمن اینکه بیکاری هم کاهش و اشتغال افزایش یافته است و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمی شده. او البته…

    متن کامل خبر