اقتصاد تک محصول

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1280868_996 اقتصاد تک‌محصولی چیست؟

    اقتصاد تک‌محصولی چیست؟

      به گزارش خبرنگار آرمان اقتصادی، سال ها است که طبق نظریه های مختلف اقتصادی و اظهارنظرهای دکترین اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک محصولی مورد نقد قرار گرفته و ناکار آمدی چنین سیاست هایی بر همگان ثابت گردیده است. اقتصاد تک محصولی در معنی عامه پسند خود یعنی متکی بودن…

    متن کامل خبر