اقتصاد مختلط

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1434802_528 اقتصاد مختلط چیست؟

    اقتصاد مختلط چیست؟

      به گزارش خبرنگار آرمان اقتصادی، اقتصاد مختلط به اشکال گوناگون به عنوان یک نظام اقتصادی متشکل از مخلوطی از هر دو نظام بازار و برنامه‌ریزی اقتصادی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی یا بازار آزاد و مداخله گری اقتصادی تعریف شده است. با این حال در اکثر موارد «اقتصاد مختلط»…

    متن کامل خبر