اقتصاد مردمی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 61636364 یک پای مردمی کردن اقتصاد می‌لنگد

    یک پای مردمی کردن اقتصاد می‌لنگد

    درحالیکه یکی از اهداف واگذاری اموال دولتی در سال‌جاری در قالب صندوق‌های ETF مردمی کردن اقتصاد و افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد عنوان شده است، کارشناسان اقتصادی یکی از عناصر اصلی مردمی کردن اقتصاد را در اعطای مدیریت سهام این اموال به مردم می‌دانند که اکنون این خلأ…

    متن کامل خبر
بستن