اقتصاد پولی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 880108240691382 سیاهچاله های اقتصاد ایران

    سیاهچاله های اقتصاد ایران

    مدیر عامل بانک قوامین گفت: طراحی های صورت گرفته در حوزه ی اقتصاد خصوصاً برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری سیاهچاله های اقتصادی ایران را به مرور مهار می کند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، غلامحسن تقی نتاج با اعلام مطالب فوق در جمع سپرده گذاران ، ذی نفعان…

    متن کامل خبر