اقتصاد کینزی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1196290_290 مکتب کینزی یعنی چه؟

    مکتب کینزی یعنی چه؟

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین…

    متن کامل خبر