البرز مال

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1489498073_1 تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان

    تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان

    در راستای تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان از سوی بخش خصوصی اولین پروژه در استان البرز، مجوز پیش فروش گرفت. دکتر رحیمی، مدیر بهره برداری پروژه البرز مال در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه پروژه البرز مال در خرید تجهیزات ایرانی در ساخت پروژه، اظهار داشت:…

    متن کامل خبر