النترا

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی  کرمان موتور-390x220 شرایط ویژه کرمان موتور برای خریداران النترا

    شرایط ویژه کرمان موتور برای خریداران النترا

    شنیده ها حاکی از ارسال پیامکی از سوی شرکت کرمان موتور به خریداران النترا، مبنی بر احتمال عدم تحویل این خودرو به خریداران و درخواست از آن ها مبنی بر تغییر در مفاد قرارداد است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در  پیامک ارسال شده به خریداران این خودرو تاکید…

    متن کامل خبر