اپراتورهای تلفن اماراتی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 61830654-390x220 افزایش سهم مالکیت خارجی در اپراتورهای اماراتی

    افزایش سهم مالکیت خارجی در اپراتورهای اماراتی

    اپراتورهای تلفن همراه اتصالات و Du امارات متحده عربی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر، قصد دارند سهم مالکیت خارجی را در شرکتهایشان افزایش دهند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هیات مدیره این دو شرکت قرار است برای تصویب این تصمیم در ۲۰ ژانویه دیدار کنند. این شرکتها…

    متن کامل خبر
بستن