اپسکو

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57481642 موافقت با پرتاب ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی

    موافقت با پرتاب ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی

    رییس سازمان فضایی ایران گفت: در جلسه اخیر اپسکو مصوب شد مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی، بخشی از فعالیت های این سازمان قرار گیرد و پس از پایان مسابقات، ماهواره ساخته شده توسط تیم برتر، توسط پرتاب گرهای این سازمان یا پرتابگرهای داخلی، به فضا فرستاده شود. به گزارش پایگاه…

    متن کامل خبر