بانوان شاغل

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2684906-390x220 همه آمار«اشتغال و بیکاری»بانوان/سیگنال رشد حضور زنان در بازار کار

  همه آمار«اشتغال و بیکاری»بانوان/سیگنال رشد حضور زنان در بازار کار

  شاخص‌های مهم نتایج نیروی کار از افزایش مشارکت و حضور زنان در بازار کار و در مقابل کاهش بیکاری در گروه بانوان حکایت دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پیش از ورود به بررسی شاخص‌های بازار کار، «نرخ مشارکت اقتصادی» باید مورد بررسی قرار گیرد چراکه این نرخ بیانگر…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2684906-390x220 الزام کارفرمایان به «کاهش ساعت کار» بانوان دارای شرایط خاص

  الزام کارفرمایان به «کاهش ساعت کار» بانوان دارای شرایط خاص

  مدیرکل حقوقی وزارت کاربا اشاره به تصریح قانون کاهش ساعت کاربانوان شاغل دارای شرایط خاص به اجرای قانون برای بانوان قرارداد رسمی، پیمانی وقراردادی گفت:کارفرمایان ملزم به اجرای این قانون هستند. علیرضا ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای سلیقه‌ای قانون «کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2684906-390x220 کارشکنی در کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

  کارشکنی در کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

  باوجود گذشت ۲سال از اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، همچنان برخی دستگاه‌ها یا کارفرمایان بخش خصوصی دراجرای این قانون برای کارکنان غیررسمی،پیمانی و قراردادی کارشکنی می کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب مجلس شورای اسلامی…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2684906-390x220 کارشکنی در اجرای کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

  کارشکنی در اجرای کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

  باوجود گذشت ۲سال از اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، همچنان برخی دستگاه‌ها یا کارفرمایان بخش خصوصی دراجرای این قانون برای کارکنان غیررسمی،پیمانی و قراردادی کارشکنی می کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب مجلس شورای اسلامی…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2684906-390x220 داستان ادامه‌دار اجرای سلیقه‌ای قوانین حمایت از بانوان شاغل

  داستان ادامه‌دار اجرای سلیقه‌ای قوانین حمایت از بانوان شاغل

  به رغم تدوین قوانین حمایتی از بانوان شاغل، برخی نهادها، کارفرمایان با سوء استفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانین، در قبال نیروی کار خود تعهد ندارند و این قوانین همچنان سلیقه‌ای اجرا می شوند. به گزارش آرمان اقتصادی، افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ به ۹ ماه، کاهش ساعت…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2265373 اجرای سلیقه‌ای«کاهش ساعت کار» بانوان دارای شرایط خاص

  اجرای سلیقه‌ای«کاهش ساعت کار» بانوان دارای شرایط خاص

  اگرچه یکسال از ابلاغ قانون «کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص»می‌گذرد، اما این مصوبه در شرکت‌های خصوصی، اجرا نمی‌شود. به گزارش آرمان اقتصادی، آذرماه سال گذشته بود که «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.قانونی که بر اساس آن، ساعات کار…

  متن کامل خبر
بستن