بانکداری باز سفیر اعتماد

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 69629 بانکداری باز سفیر اعتماد، امنیت و سرعت برای مشتریان بانک

    بانکداری باز سفیر اعتماد، امنیت و سرعت برای مشتریان بانک

    بانکداری باز با برآورده کردن نیازهای خاص هرمشتری به راحتی امکان پذیر شده وبا ایجادبستر رقابتی درارائه خدمات مبتنی برسرویس های بانکی ارزش افزوده بالقوه بالایی برای موسسات پولی وبانک هابه همراه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، مرکز فناوری و اطلاعات بانک توسعه صادرات در گزارشی بانکداری…

    متن کامل خبر
بستن