بانکهای خارجی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1585391450_57934464-390x220 باز کردن راه برای ورود بانکهای خارجی به مناطق آزاد

    باز کردن راه برای ورود بانکهای خارجی به مناطق آزاد

    اگرچه در سالیان گذشته تحریم از عوامل تاثیرگذار در عدم ورود بانکهای خارجی به مناطق آزاد بوده و موانع داخلی نیز آن را تشدید کرده بود، اما در روزهای پایانی سال گذشته با کاهش سرمایه لازم برای تاسیس بانک‌های برون مرزی، تا حدودی شرایط برای ورود بانک‌های خارجی تسهیل شد.…

    متن کامل خبر
بستن