BP

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57360389 BP در مناقصه نفتی ایران شرکت داده نخواهد شد

    BP در مناقصه نفتی ایران شرکت داده نخواهد شد

    معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: چنانچه شرکت BP مدارک خود را برای ارزیابی ارسال نکند، در مناقصه شرکت داده نخواهد شد. امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرکت‌هایی که قرار است در مناقصه نفتی ایران حضور داشته باشند، گفت: هر شرکتی که مدارک خود…

    متن کامل خبر