CIP IKA

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی photo_2019-03-14_14-16-41 CIP IKA خدمات تشریفات ویژه فرودگاه امام خمینی برای مسافران

    CIP IKA خدمات تشریفات ویژه فرودگاه امام خمینی برای مسافران

    Cip فرودگاه امام مخصوص افرادی که زمان برایشان اهمیت زیادی دارد. بخشی از فرودگاه امام به مسافرانی اختصاص دارد که از در خانه تا در هواپیما را از خدمات تشریفاتی ویژه استفاده می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، Commercial Important Person  (CIP) فرودگاه امام مخصوص افرادی است که زمان…

    متن کامل خبر
بستن