Sion

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1534105923_2-390x220 خودرویی با سقف خورشیدی + تصاویر

    خودرویی با سقف خورشیدی + تصاویر

      این خودرو دارای سیستمی است که به طور طبیعی گرد و غبار را فیلتر و رطوبت داخل خودرو را تنظیم می کند.   خودرویی برقی در آلمان ساخته شده که برای تهویه آن از نوعی خزه ایسلندی استفاده می شود و روی آن با پنل های خورشیدی پوشیده شده…

    متن کامل خبر