انرژیبورس

تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تا هفته آینده/ قیمت احتمالی: ۸.۲ سنت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از تعیین نرخ خوراک گازطبیعی واحدهای پتروشیمی تا پایان هفته آینده خبر داد و گفت: این رقم برای ۶ ماه نخست امسال حدود ٨,٢ سنت خواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی رحمتی با اشاره به ابلاغ نرخ خوراک گازطبیعی مجتمع‌های پتروشیمی در ٢۶ دیماه ٩۴ از سوی وزیر نفت، اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مکلف است با رعایت این ابلاغیه، هر ماه قیمت گازطبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز را به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به صورت ریالی محاسبه و برای اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ کند.

وی با اشاره به این که نرخ خوراک گازطبیعی واحدهای پتروشیمی براساس مصرف گازطبیعی در داخل کشور، قیمت گاز در چهار هاب بین المللی، مقدار صادرات و واردات آن در ۶ ماه گذشته محاسبه می شود، افزود: هم اکنون رقم دقیق این عملکرد برای اعلام مبنای صورتحساب واحدها مشخص نشده است.

همچنین بخوانید

رحمتی با بیان این که فروردین ماه امسال، برای نخستین بار است که براساس فرمول جدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعلام می شود، یادآور شد: باید دقت بالایی برای محاسبه پارامترهای این فرمول به کار گرفته شود زیرا این موضوع بر قیمت خوراک گازطبیعی واحدها و سود آنها تأثیرگذار است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت حدود قیمت خوراک گازطبیعی مجتمعهای پتروشیمی کشور را حدود ٨,٢ سنت اعلام کرد و گفت: این رقم قطعی نیست و ممکن است، ٨.١ سنت تا ٨.٣ سنت تغییر کند.

وی با اشاره به این که محاسبه عملکرد ۶ ماه گذشته چهار هاب بین المللی هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا، هابهای NBP انگلیس و FFT هلند نیز از پارامترهای فرمول قیمت خوراک گازطبیعی واحدهای پتروشیمی هستند، تصریح کرد: تعیین عملکرد این هابهای بین المللی به دلیل وجود اطلاعات آنها کار دشواری نیست و به راحتی انجام می شود.

به گفته رحمتی، مقدار صادرات و واردات گازطبیعی براساس صورتحسابها نیز باید برای محاسبه رقم قطعی نرخ خوراک گازطبیعی پتروشیمی ها مشخص شود، اظهار کرد: محاسبه مصارف گازطبیعی در داخل کشور به دلیل این که در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی قیمتها متفاوت است زمانبر است اما امیدواریم تا هفته آینده نرخ قطعی این خوراک مشخص شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به این که فرمول قیمت خوراک گازطبیعی واحدهای پتروشیمی از ابتدای سال ٩۵ اجرایی شده است، گفت: صورتحساب واحدهای پتروشیمی نیز با مشخص شدن رقم قطعی خوراک، محاسبه و با روال گذشته ارسال می شود.

براساس گزارش وزارت نفت، منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در میانگین قیمت فروش دیگر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است (برابر با فرمول). این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

همچنین منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از میانگین قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیین شده به عنوان نشانگر قیمتهای عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس و FFT هلند.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا