بانک و بیمهبیمه

سودمیلیاردی بیمه‌هابا فروش الحاقیه/جدول پولی که به جیب بیمه‌هارفت

فروش الحاقیه بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه، سودهای میلیاردی را نصیب آنها می‌کند و بیمه‌گران با فروش الحاقیه سودهای کلان به جیب می‌زنند.

در پی ابلاغیه نرخ دیه سال جاری توسط قوه قضائیه و افزایش مبلغ آن، شرکت‌های بیمه متناسب با این رقم، سقف تعهدات را افزایش دادند و دارندگان بیمه نامه شخص ثالث را وادار به دریافت الحاقیه کردند، این در حالی است که علاوه بر اینکه مردم موظف به دریافت الحاقیه هستند، به دلیل فرا رسیدن ماه های حرام، دریافت الحاقیه برای ماه های مذکور نیز لازم به نظر می رسد.

از سوی دیگر دارندگان بیمه نامه شخص ثالث که به اعتقاد بیمه گران، بیمه نامه های آنها که در سال ۹۴ صادر شده، برای سال جاری ناقص است، لازم است که تکمیل شود اما این موضوع نارضایتی بسیاری از دارندگان این نوع بیمه نامه را در پی داشته است.

همچنین بخوانید

دارندگان این نوع بیمه نامه عقیده دارند که شرکت‌های بیمه از این موضوع سوء استفاده می کنند، در حالی که باید تدبیری برای یک بار شدن دریافت بیمه نامه کامل شخص ثالث صورت گیرد و مردم از این طریق دچار مشکل نشوند. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه باید با مذاکره با قوه قضائیه راهکاری برای حل این معضل بیاندیشند.

بیمه گذاران این موضوع را مطرح می کنند که شرکت های بیمه به دنبال سود هستند، در حالی که نباید از دارندگان بیمه شخص ثالث برای دومین بار بخواهند که برای دریافت الحاقیه مراجعه کنند، اگر آنها به راحتی مردم می اندیشیدند، می توانستند با همان بیمه نامه اولیه، پوشش های خود را به انجام برسانند.

مردم اعتقاد دارند که این شیوه یعنی دریافت الحاقیه در حال تبدیل شدن به یک روش معمول و مرسوم است که باید جلوی این اتفاق گرفته شود تا نه تنها مردم مجبور به مراجعه دوباره به بیمه ها نباشند و مبلغ جدیدی را پرداخت نکنند، بلکه ممکن است با وقفه ای که برای دریافت الحاقیه اتفاق می افتاد، مشکلات جبران ناپذیری برای مردم ایجاد شود.

دارندگان بیمه نامه شخص ثالث می گویند که اگر شرکت‌های بیمه با وجود دریافت مبالغ کلان، در صدور بیمه نامه شخص ثالث دارای مشکلاتی هستند یا خود را زیان ده معرفی می کنند، بنابراین دولت لازم است که در این رابطه با آنها همکاری داشته و به شرکت های بیمه برای جبران خسارت هایشان کمک کند.

اما یک حساب سرانگشتی از مبالغ سودهای دریافتی شرکت‌های بیمه از ناحیه الحاقیه حاکی از دریافت سودهای کلان و میلیاردی است که به جیب شرکت‌های بیمه می رود.

در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون خودرو در کشور تردد دارند؛ با احتساب اینکه اگر تمامی این خودروها دارای بیمه نامه شخص ثالث باشند و قرار باشد که به صورت میانگین هر یک از آنها ۲۵ هزار تومان به شرکت‌های بیمه بابت تکمیل بیمه نامه شخص ثالث خود و در واقع دریافت الحاقیه بپردازند، ۵۰۰ میلیارد تومان سود به جیب شرکت های بیمه خواهد رفت.

اگر این مبلغ را با همان تعداد خودرو ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، سود دریافتی شرکت‌های بیمه هزار میلیارد تومان، اگر این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باشد، سود دریافتی بیمه ها ۲ هزار میلیارد تومان و اگر آن را ۱۲۵ هزار تومان محاسبه کنیم، سود دریافتی شرکت‌های بیمه از این محل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

 

جدول سودهای دریافتی بیمه‌ها از الحاقیه (برآوردی)
تعداد خودروها مبلغ دریافت الحاقیه از هر خودرو سود شرکت‌های بیمه (تومان)
۲۰ میلیون خودرو ۲۵ هزار تومان ۵۰۰ میلیارد تومان
۲۰ میلیون خودرو ۵۰ هزار تومان هزار میلیارد تومان
۲۰ میلیون خودرو ۱۰۰ هزار تومان ۲ هزار میلیارد تومان
۲۰ میلیون خودرو ۱۲۵ هزار تومان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

 

بیمه مرکزی به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرده و هشدار داده است که تمام بیمه نامه هایی که از تاریخ شروع آنها کمتر از یک سال گذشته است، باید برای دریافت الحاقیه بیمه به شعب و نمایندگی های بیمه مراجعه کنند تا از پوشش کامل بیمه ای برخوردار شوند.

اکثر بیمه نامه ها دارای تعهدی کمتر از ۲۵۳ میلیون تومان است و با شروع ماه حرام نرخ دیه هر فرد به دو هزار و ۵۳۰ میلیون ریال (۲۵۳ میلیون تومان) افزایش می یابد. یعنی بیمه نامه هایی که هم اکنون در اختیار دارندگان وسایل نقلیه است دارای سقف دیه دو هزار و ۲۰۰ میلیون ریال (۲۲۰ میلیون تومان) است و بنابراین حدود ۳۳۰ میلیون ریال (۳۳ میلیون تومان) برای هر فرد کسری پوشش دارد.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا