اقتصاد کلان

اموال بابک زنجانی برای فروش به سازمان اموال تملیکی نرسیده

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: هنوز اموالی از زنجانی برای فروش به دستمان نرسیده است.

امین دلیری در مورد واگذاری اموال بابک زنجانی برای فروش اظهار داشت: هنوز اموال زنجانی که مربوط به دولت باشد و بخواهند بفروشند، به دست سازمان اموال تملیکی نرسیده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه طبق شواهد زنجانی به شرکت ملی نفت بدهی دارد، گفت: به نظر می‌رسد در این موضوع حساب و کتابی انجام شده است و معمولاً چنانچه سندی برای وصول طلب دولت باشد، مسلماً به سازمان اموال تملیکی داده می‌شود که طبق قانون نسبت به مزایده و فروش آن اقدام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در مورد فروش اموال گروه امیرمنصور آریا تصریح کرد: بخشی از فروش سهم شرکت ملی فولاد ایران اقدام شده و رایزنی با شرکت غدیر شده و در حال حاضر اطلاعات شرکت فولاد در اختیار آنها گذاشته شده و منتظر نتیجه هستیم.

همچنین بخوانید

وی با تأکید بر اینکه فروش سهم شرکت ملی فولاد ایران واگذاری بر اساس مزایده نیست، بیان کرد: به دلیل اینکه این موضوع مشکلات خاص دارد، از طریق مذاکره و رایزنی به فروش خواهد رسید، البته بانک ملی هم به عنوان خریدار محسوب می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: ارزش سهم شرکت که در اختیار دولت است ۴۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: بیش از ۵۰ درصد اموال امیرمنصور آریا فروش رفته است. ۴۳ سند اموال غیرمنقول علی‌رغم رکود حاکم بر بازار به فروش رفته است و ۱۶۰ میلیارد تومان ارزش آن می‌شود.

دلیری در مورد شائبه کم‌فروشی اموال دولت عنوان کرد: کم‌فروشی وجود ندارد و آنچه پیش از این فروخته شده، حتی با رقم بالاتر از دو برابر فروختیم. ترجیح می دهیم مدت زمان بیشتری اموال بماند، اما ارزان فروشی نکنیم.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا