امور زیربناییراه و ساختمان

ساخت و ساز مسکن از خرید سبقت گرفت

آمارهای دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد در سال ۹۴ تقاضا برای ساخت مسکن از تمایل به خرید آن بیشتر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی تقاضای تسهیلات مسکن در ۱۱ ماه سال ۹۴ ساخت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته اما تسهیلات خرید با کاهش ۲۰ درصدی از نظر تعداد همراه بوده است.

البته آمارها نشان می دهد طی این مدت ۹ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات توسط بانک مسکن (به غیر از مسکن مهر) به بخش مسکن پرداخت شد که در مقایسه با ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماه اول سال ۹۳، رقمی حدود ۲۱ درصد رشد حجمی در تسهیلات پرداختی به این بخش به ثبت رسیده است. این میزان تسهیلات برای خرید و ساخت ۳۴۰ هزار و ۹۸۱ واحد مسکونی پرداخت شده است.

همچنین بخوانید

از کل تسهیلاتی که بانک مسکن در ۱۱ ماه سال گذشته به بخش مسکن پرداخت کرد، ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به ۹۳ هزار و ۴۷۶ نفر از متقاضیان خرید مسکن پرداخت شد که این حجم تسهیلات به لحاظ تعدادی، نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ کاهش داشته اما به لحاظ حجم ریالی تسهیلات، تغییر چندانی نداشته است.

همچنین در ۱۱ ماه اول سال گذشته، ۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان از کل ۹ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک مسکن به این بخش پرداخت کرد، در قالب تسهیلات ساخت به سازنده ها ارایه شد که این حجم تسهیلات ، صرف احداث ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ واحد مسکونی شد. تسهیلات ساخت در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد واحد مشمول از رشد ۲۲ درصدی برخوردار بوده است که به این ترتیب رشد تسهیلات ساخت پرداختی هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ از میزان رشد تسهیلات خرید مسکن بیشتر بوده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا