بانکبانک و بیمهراه و ساختمان

افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن، ۵۰ میلیون به سود وام اضافه می کند

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه وام ۱۶۰ میلیون تومانی اثر تورمی در بازار نخواهد داشت، گفت: با افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط وام به ۲۰ سال، ۳۰۰ هزار تومان از مبلغ اقساز کم اما ۵۰ میلیون تومان به سود تسهیلات اضافه می شود.
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، محمد حسن مرادی اظهار داشت: به ازای ۱۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن متقاضیان در نهایت با سود ۱۳ درصد در مدت بازپرداخت ۱۲ سال، ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان می پردازند که از این مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان اصل مبلغ تسهیلات است و حدود ۱۵۶ میلیون تومان هم سود وام است.

وی افزود: تقریبا معادل اصل تسهیلات باید سود پرداخت شود البته این سود در بازه زمانی ۱۲ سال پرداخت خواهد شد.

مرادی گفت: اگر این دوره باز پرداخت ۱۲ سال را به ۲۰ سال افزایش دهیم و به ۲۴۰ ماه برسیم، نرخ اقساط که به روش مستقیم دو میلیون و ۱۹۹ هزار تومان در بازپرداخت ۱۲ ساله است، با افزایش مدت بازپرداخت، میزان اقساط ماهانه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد و تنها ۳۰۰ هزار تومان از سقف اقساط کم می شود اما از طرف دیگر به سود این وام ۵۰ میلیون تومان اضافه خواهد شد که صرفه اقتصادی برای متقاضیان ندارد.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه احتمال اثر تورمی وام مسکن در بازار را در چند سال گذشته بررسی کردیم و خوشبختانه وام مسکن نمی تواند اثر تورمی در بازار داشته باشد، ادامه داد: وام مسکن اثر تورمی ندارد چراکه هنوز ۱۶۰ میلیون تومان درصد بالایی از قیمت املاک را پوشش نمی دهد، در یک دهه اخیر به لحاظ بسیار کمتر از ۱۶۰ میلیون تومان فعلی بود اما از لحاظ پوشش قیمتی درصد بالاتری داشت ضمن اینکه هنوز تقاضای بالایی در بازار وجود ندارد و نکته بعد هم این است که این وام شامل همه افراد متقاضی نمی شود.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا