امور زیربناییتعاون و اشتغال

ربیعی عنوان کرد: شناسایی مشاغل نو و جدید

وزیر کار با تاکید بر اینکه صدای آموزش فنی و حرفه‌ای باید در جامعه شنیده شود گفت: نیازمند شناسایی مشاغل نو و جدید هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست مشترک با مدیران ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر اینکه شایسته سالاری در صدر برنامه های وزارت کار قرار دارد گفت: صدای آموزش فنی – حرفه ای باید شنیده شود؛ بازتاب فعالیت های سازمان باید بیش از پیش در جامعه انعکاس داده شود و نظریه های اقتصادی و اشتغال با گفتمان آموزش های فنی و حرفه ای پیوند زده شود.

وی در ادامه بر اهمیت آموزش اخلاق و فرهنگ سازمانی در کنار مهارت های فنی تاکید و اظهارداشت: فرهنگ سازمانی باید به شیوه ای باشد که زمینه رشد خلاقیت بر اساس کار و  فکر جمعی بنا شود. ربیعی همچنین از تشکیل شورای راهبردی فنی و حرفه ای در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تشکیل این شورا، معاونت های مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای با شورای یاد شده همراه می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: تمام کارکنان سازمان فنی و حرفه ای باید برای گسترش فرهنگ سازمانی یاد شده در این محیط سالم اخلاقی خود را در فضایی خانوادگی و دلسوزانه بدانند و تلاش همه افراد در جهت توانمندسازی و مهارت آموزی هرچه بهتر و بیشتر کسانی باشد که نیازمند آموزش های فنی و حرفه ای هستند چرا که اگر این آموزش ها بتواند حتی در زندگی یک نفر اثر مثبت داشته باشد یعنی خیرجمعی و خیر سازمانی پدید آمده است.

همچنین بخوانید

ربیعی اضافه کرد: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور لازم است که شناسایی مشاغل نو و جدید از جمله مشاغل ICT، مشاغل سبز و شناسایی ایده های نو متناسب با نیاز جامعه و استانداردهای روز صورت گرفته و مفاهیم نو با عمل گره بخورد.

وی تاکید کرد: تاکنون ایده های نو در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شده اما به جز مفاهیم نو باید به این نکته بیاندیشیم که چگونه افکار جدید را به عرصه عمل گره بزنیم. ربیعی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را نیازمند استانداردسازی دانست و بیان داشت: آموزش ها در این حوزه باید به گونه ای باشند که تناسب آن با وضعیت شهر و آینده توسعه کشور مشخص شود و تنها متکی به مرکز آموزش دهنده نباشد.

ربیعی افزود: در آموزش های فنی و حرفه ای در تمام سطوح به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها و همچنین در کنار کارگاه ها که صحنه های اصلی تولید هستند نیازمند ابتکار عمل و خلاقیت هستیم. با توجه به اینکه در نظریه های اقتصادی، تولیدی و اشتغالی آموزش های فنی و حرفه ای رکنی مهم شمره می شود و از سوی دیگر خدماتی که این سازمان به عموم مردم ارائه می نماید لذا آگاهی بیش از پیش مردم از اقدامت این سازمان دارای اهمیت بسیاری است.

وی خاطرنشان کرد: گفتمان فنی و حرفه ای نیازمند مطرح شدن هرچه بیشتر در میان عموم مردم است چرا که برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشور نیازمند تقویت مهارت تک تک افراد هستیم و این امر جز با تقویت آموزش های فنی و حرفه ای به وجود نمی آید.

وزیر کار افزود: حضور کارشناسان آموزش و فنی حرفه ای در محیط های کارگری و آموزشی برای تبدیل ایده ها به واقعیت و عمل امری لازم است. ربیعی با اشاره به الگوهای موفق در سایر کشورها در رسیدن به توسعه، بهره وری درست از منابع انسانی را در میان این جوامع بسیار موثر دانست و بیان کرد: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز نیازمند گفتمان های فنی و حرفه ای برای طرح در میان عموم هستیم.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا