بورسبورس اوراق

کدام صنعت بالاترین سود را به سهامداران داد؟/ خسیس ترین صنایع را بشناسید

دریافت سود نقدی تقسیمی در مجامع عمومی سالیانه شرکت های فعال در بازار سرمایه یکی از راه های کسب بازدهی مناسب و مطمئن از سرمایه گذاری ها در این بازار است و اغلب سهامداران با دیدگاه بلند مدت سعی می کنند تا صنعت یا شرکتی که در مجمع سود نقدی مناسبی به سهامداران خود اعطا می کند را انتخاب نمایند. از این رو در این گزارش با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت ها به بررسی میزان سود نقدی که صنایع طی سال گذشته در مجمع خود میان سهامداران تقسیم کرده اند، پرداخته شده است.

از ابتدای سال ۹۴ تا ۲۹ اسفند ماه همان سال ۳۶ صنعت فعال در بورس شامل ۳۱۳ شرکت در مجموع بیش از ۴۶۵ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال درآمد واقعی به دست آورده اند که از این مبلغ بیش از ۳۳۹ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال به عنوان سود نقدی در مجامع عمومی شرکت ها تقسیم شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، طی سال گذشته صنعت محصولات چوبی شامل یک شرکت فعال در آن یعنی فیبر ایران زیان بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی محقق کرده و به موجب آن سودی به سهامداران این مجموعه تعلق نگرفته است.

بر این اساس صرف نظر از صنعت مذکور، گروه محصولات شیمیایی با ۲۷ شرکت فعال در آن درآمد حدود ۱۳۵ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریالی محقق ساخته که از این مبلغ بیش از ۸۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال آن معادل ۶۳ درصد از درآمد واقعی را میان سهامداران خود تقسیمی کرده است و از این منظر به عنوان گروهی که بیشترین سود تقسیمی را به سهامداران اعطا کرده، شناخته می شود.

همچنین بخوانید

علاوه بر این صنعت مخابرات که تنها دو شرکت به این گروه تعلق دارد، بیش از ۳۹ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال یعنی ۸۷ درصد از درآمد واقعی خود را میان سهامداران این گروه تقسیم کرده است و به عنوان دومین صنعت با برخورداری از بیشترین میزان سود نقدی تقسیمی در مجمع مطرح می گردد. بعد از آن صنعت فلزات اساسی با حضور ۱۸ شرکت فعال در آن ۷۸ درصد از سود محقق شده در صورت های مالی ۹۳ خود را به سهامداران هدیه کرده است.

در کنار آن نیز گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی با سه شرکت فعال و تقسیم ۹۱ درصد از درآمدهای واقعی خود میان سهامداران در رتبه چهارم جدول رده بندی صنایع از این نظر جای می گیرد.

کدام صنعت بالاترین سود را به سهامداران داد؟/ خصیص ترین صنایع را بشناسید

همچنین در این رتبه بندی صنایعی همچون استخراج کانه های فلزی، بانک ها و موسسات اعتباری، فرآورده های نفتی، کک هسته ای و نیز مواد و محصولات دارویی قرار می گیرند.

این در حالی است که گروه هایی همچون منسوجات، استخراج ذغال سنگ، استخراج سایر معادن، وسایل اندازه گیری و انتشار و چاپ در جایگاه های نخست جدول رتبه بندی صنایع از نظر تقسیم کمترین سود نقدی قرار می گیرند.

کدام صنعت بالاترین سود را به سهامداران داد؟/ خصیص ترین صنایع را بشناسید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا