اقتصاد کلان

مودیان مالیات بر ارزش افزوده فقط امروز فرصت دارند

سازمان امور مالیاتی فقط تا پایان وقت امروز اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده فصل زمستان ۱۳۹۴ را می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ مؤدیان مالیات ارزش افزوده فقط تا پایان امروز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ می‌توانند برای ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات ارزش افزوده فصل زمستان ۱۳۹۴ اقدام کنند.

گفتنی است نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵، همچنان ۹ درصد است که شامل شش درصد مالیات و سه درصد عوارض می‌شود.

همچنین بخوانید

مودیان مالیاتی برای ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود در دوره زمستان می‌توانند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را از طریق سامانه WWW.EVAT.IR ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، مهلت ارایه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ فروردین ماه بود؛ ولی به دلیل تعطیلات نوروزی و احتمال جا ماندن برخی از مودیان مالیاتی در ارایه اظهار نامه مالیاتی خود، مهلت ارایه اظهار نامه توسط رئییس سازمان امور مالیاتی ۱۵ روز تمدید شده و به ۳۱ فروردین ماه (امروز موکول) شد.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا