بورسبورس اوراق

افراد حقیقی بازیگران اصلی بازار سهام در فروردین بودند

تازه ترین اطلاعات دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد، افراد حقیقی در فروردین ماه امسال اصلی ترین بازیگران بازار سهام بوده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با انتشار آمار معاملات خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در ۱۹ روز معاملاتی فروردین ماه ۹۵ آخرین وضعیت معاملات بازیگران این بازار را شفاف سازی کرده است.

آمارها نشان می دهد، در فروردین ماه امسال ارزش کل خرید حقیقی ها در تالار شیشه‌ای به بیش از ۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۸۰ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۷۲ تومان بالغ شد که ناشی از خرید ۱۶ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۴ سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ نوبت تقاضا بوده است.

این در حالی است که ارزش خرید دارایی های مالی حقوقی ها در مدت مذکور از طریق بورس تهران یک هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۸۵۸ تومان و یک ریال بالغ شد که مالکیت ۶ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۲۰ سهم و اوراق مالی قابل معامله را طی ۸ هزار و ۱۱۱ نوبت خرید برای این اشخاص در پی داشته است.

بر اساس این گزارش در میان فروشندگان سهام نیز حقیقی‌ها تقریباً به اندازه سهم های خریداری شده در این دوره زمانی حرف اول را در بازار زده اند، به طوری که در فرودین ماه امسال ۱۶ میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۴۲ سهم و اوراق مالی قابل معامله از سوی این اشخاص به ارزش بیش از ۴ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۹۷ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۴ تومان در ۴۴۸ هزار و ۴۸۳ سفارش عرضه، واگذار شده است.

حقیقی ها اما در این دوره زمانی در شش هزار و ۶۱۰ نوبت عرضه ، توانستند ۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۷۲ سهم و اوراق مالی قابل معامله را به ارزش بیش از یک هزار و ۷۶۸ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۳۲۸ هزارو ۳۱۵ تومان بفروشند که این رقم در مقایسه با ارزش خرید سهام صورت گرفته از سوی حقوقی ها در حدود یکصد میلیارد تومان کاهش را نشان می دهد.

به گزارش فارس؛ آمار مربوط به خرید و فروش سهام در فروردین ماه امسال نشان می دهد حقیقی های بازار به ترتیب در ۳ صنعت سرمایه گذاری ها با ۴۸ هزار و ۷۵۶ تقاضا، بانک ها و موسسات اعتباری با ۴۱ هزار و ۱۵۵ تقاضا و محصولات شیمیایی با ۳۴ هزار و ۴۲۰ تقاضا بالاترین درخواست خرید را نسبت به سایر صنایع بورسی به خود اختصاص داده اند.

صنایع نساجی ، دباغی و انواع پاپوش و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز به ترتیب با ۳۳،۹۳ و ۳۱۵ نوبت تقاضا پایین ترین تعداد خرید ها از سوی خریداران حقیقی بوده اند.

بر اساس این آمار صنایع خودرو و ساخت قطعات با حجم ۶ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۲۵ سهم ،سرمایه گذاری ها با ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۲۲۵ سهم ؛ سرمایه گذاری ها با بیش از دو میلیارد و ۵۳۱ میلیون سهم و در نهایت بانکی ها با یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۴۲۹ هزارو ۹۵۲ سهم بیشترین حجم معاملات خریداران حقیقی بازار را در فروردین ماه امسال به خود اختصاص داده است.

کم ترین حجم معاملات سهام برای این اشخاص در سه صنعت منسوجات،دباغی و ساخت انواع پاپوش، و زراعت و صنایع وابسته به آن بوده است.

به گزارش فارس خریداران حقوقی اما بیشترین حجم تقاضای خود را در دوره مذکور به سه صنعت بانکی ها با حجم بیش از ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون سهم،خودرو و ساخت قطعات با بیش از یک میلیارد  و ۷۴ میلیون سهم و سرمایه گذاری ها با بیش از ۶۱۳ میلیون سهم اختصاص داده‌اند.

به لحاظ ارزش اما حقوقی ها به ترتیب درسه صنعت بانکی ها با بیش از ۳۵۹ میلیارد تومان،فلزات اساسی با ۱۲۱ میلیارد تومان و صندوق های سرمایه گذاری با بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان اقدام به تخصیص نقدینگی برای خرید های خود کرده اند.

به گزارش فارس ؛ حقیقی ها در فروردین ماه امسال در سه صنعت سرمایه گذاری ها در ۳۶ هزار و ۱۹۱ نوبت عرضه، فلزات اساسی با ۳۰ هزار و ۸۱۴ عرضه و محصولات شیمیایی با ۲۹ هزار و ۵۸۰ عرضه در جایگاه بیشترین صنایع برخوردار از فروشنده سهام قرار گرفته اند.

حقوقی‌ها اما در صنعت خودرو و ساخت قطعات با یک هزار و ۲۲۷ عرضه، بانک ها با ۷۱۹ عرضه و سزمایه گذاری ها با ۶۱۸ عرضه در جایگاه بیشترین عرضه کنندگان سهام در مدت مذکور قرار گرفتند.

حجم عرضه سهام در صنایع مذکور در بالاترین حجم به بیش از یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون سهم به گروه بانکی ها اختصاص یافته و پس از آن صنعت خودرو با بیش از یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم جایگاه بعدی بیشترین عرضه سهام از سوی حقوقی ها را به خود اختصاص داده است.

ارزش واگذاری سهام از سوی حقوقی ها در فرودین ماه امسال به سه صنعت خودرو با ۲۹۶ میلیارد تومان، بانک ها و موسسات اعتباری با بیشاز ۲۸۲ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۱۳۴ میلیارد تومان رسیده است.

دو صنعت منسوجات و دباغی و ساخت انواع پاپوش نیز از سوی حقوقی ها با عرضه سهام مواجه نبوده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا