بانکبانک و بیمه

اهمیت مدیریت ریسک در بانک پارسیان

دکتر قاسمی، مدیرریسک ودکترعامری مشاورمدیرعامل با سفر به استان اصفهان، از نزدیک در جریان اجرای دقیق راهبردهای ریسک در فعالیت ها و عملکرد شعب حوزه ۶۰ قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، در این بازدید ریسک های مدیریتی و اجرایی حوزه بررسی و و مشاور مدیرعامل و مدیر ریسک رهنمودهای لازم برای بهینه سازی و پیشرفت امور را ارایه کردند.
گفتنی است، بانک پارسیان به عنوان برترین بانک خصوصی کشور از ابتدای تاسیس اهتمام ویژه ای در به کارگیری و نهادینه سازی راهبردها و راهکارهای مدیریت ریسک در تمامی سطوح سازمانی داشته و در این مسیر آموزش های پیوسته و اقدامات ارزنده ای صورت داده است.

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا