بورسبورس اوراق

خودنمایی معامله گران تهرانی و آنلاین ها در ارزش معاملات بورس

بررسی میزان خرید و فروش سهام به تفکیک مناطق مختلف حاکی از آن است که طی سال گذشته حجم معاملات بازار سرمایه در ۴۸ منطقه انجام شده و در مجموع حجم معاملات ۴۵۶ هزار و ۱۳ میلیون سهم ارزشی به مبلغ بیش از ۱۱۰ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان را رقم زده است که این البته ارقام مذکور مربوط به معامله سهام، حق تقدم و اوراق مشارکت می باشد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، از میان ۴۸ منطقه، بیشترین حجم و ارزش معاملات در شهر تهران رقم خورده و این منطقه طی سال گذشته سهم بیش از ۶۳ درصدی از کل ارزش معاملات بورس داشته است. بر این اساس داد و ستد ۲۴۵ هزار و ۴۸۹ میلیون سهم در شهر تهران ارزشی به مبلغ بیش از ۶۹۸ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است و می توان گفت معامله گران تهرانی در سال گذشته نقش قابل اهمیتی در این خصوص داشته اند.

بعد از آن معامله گران الکترونیکی یا آنلاین ها با حجم معاملات ۱۲۶ هزار و ۱۱۰ میلیون سهم به ارزش ۲۳۳ هزار و ۹۷ میلیارد ریال قرار می گیرند و با اختصاص ۲۱ درصد از کل ارزش معاملات بورس طی معاملات سال گذشته به خود در ردیف دوم جدول خرید و فروش بر اساس ارزش معاملات قرار می گیرند. بر این اساس می توان گفت بیش از ۸۰ درصد ارزش معاملات بورس در سال ۹۴ از آن معامله گران تهرانی و آنلاین ها بوده است.

جایگاه سوم نیز به سهامداران و معامله گران در منطقه کیش اختصاص می یابد. چرا که حجم معاملات منطقه مذکور بیش از ۱۲۶ هزار و ۱۱۰ میلیون سهم و به ارزش ۲۷ هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال محاسبه می شود.

مناطق مشهد، اصفهان، رشت، تبریز، زنجان و یزد نیز به ترتیب بر اساس ارزش معاملات خود طی سال ۹۴ در جدول مذکور جای می گیرند.

خودنمایی معامله گران تهرانی و آنلاین ها در ارزش معاملات بورس

در مقابل شهرهایی همچون دزفول، ماکو، گنبد، قائن و نور با برخورداری از حجم و ارزش پایین معاملات طی سال گذشته در انتهای جدول قرار می گیرند. چرا که به طور مثال در این مدت معامله گران دزفولی تنها سه میلیون سهم خرید و فروش کرده اند که بخش بسیار ناچیزی از ارزش معاملات یک ساله گذشته بورس را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس صرف نظر از مناطق مذکور می توان گفت شهرهایی همچون شهرکرد، رفسنجان و ایلام به عنوان مناطقی که کمترین ارزش معاملات را در معاملات سال گذشته بورس رقم زده اند، مطرح می شوند.

خودنمایی معامله گران تهرانی و آنلاین ها در ارزش معاملات بورس

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا