بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

حامد قناد پور به‌عنوان نماینده نصر کشور در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی معرفی شد

محمدباقر اثنی عشری، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به رسول سرائیان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سید حامد قناد پور را به‌عنوان نماینده نصر کشور در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی معرفی کرد.

منبع: ماهنامه پیوست

منبع

راه پرداخت

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا