خودروصنعت، معدن، تجارت

سنگین وزن‌های خودرویی در مسیر افت تولید

اسفند ماه سال گذشت تولید انواع کامیون در کشور کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، اسفند ۱۳۹۴ تولید انواع کامیون در ارس خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۶۲۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به صفر رسید.

در این مدت تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۶.۸ درصدی از ۱۷۹ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۹ دستگاه کاهش یافت.

اسفند ماه سال گذشت تولید انواع کامیون در سایپا دیزل با کاهش ۸۴ درصدی از ۴۷۶ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۷۶ دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو با کاهش صد درصدی از ۷۱ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به صفر رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع کامیون در گروه بهمن با کاهش ۲۶.۹ درصدی از ۵۱۷ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۳۷۸ دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در آذهایتکس با کاهش صد درصدی از هشت دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به صفر رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع کامیون در ماموت با کاهش ۸۳.۳ درصدی از ۱۳۸ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۲۳ دستگاه کاهش یافت.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا