اقتصاد کلان

نگاهی به فاصله درآمد و هزینه خانوار شهری در ۵ سال گذشته

طی پنج سال گذشته بدترین سال درآمدی برای خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۲، بوده که به طور متوسط رشد درآمد خانوار ایرانی نسبت به هزینه‌های آن منفی ۲.۸ درصد بوده است. این روند در سال ۱۳۹۳ بهبود یافته همچنانکه در این سال متوسط رشد درآمد خانوار شهری نسبت به هزینه‌های آن معادل چهار درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، به طور متوسط درآمد سالانه هر خانوار ایرانی شهری در سال ۱۳۹۳، معادل ۲۴ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، معادل ۱۸ درصد رشد کرده است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳، هزینه هر خانوار ایرانی معادل ۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، معادل ۱۴ درصد رشد کرده است.

فاصله‌ی رشد متوسط درآمد نسبت به هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ معادل ۴ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۲، به طور متوسط درآمد هر خانوار ایرانی نیز معادل ۲۰ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۱، ۲۲.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این سال به طور متوسط هزینه‌ هر خانواده ایرانی شهری معادل ۲۰ میلیون و ۶۰۳ هزار تومان بوده است که حاکی از رشد ۲۵ درصدی هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۱ است.

فاصله رشد متوسط درآمد خانوار نسبت به هزینه‌ها در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۲.۸ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۱ نیز درآمد هر خانوار شهری ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل رشد ۲۸ درصدی داشته است.

در این سال به طور متوسط هزینه‌ی هر خانوار ایرانی معادل ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱ نیز متوسط رشد درآمد خانوار نسبت به رشد هزینه‌ها معادل ۰.۹ درصد بوده است.

همچنین درآمد هر خانوار شهری در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط معادل ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۲۲.۷۵ درصد افزایش یافته است.

هزینه خالص هر خانوار شهری نیز به طور متوسط در سال ۱۳۹۰ ۱۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۸۹، معادل ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰ نیز رشد درآمد نسبت به رشد هزینه‌ها معادل ۶.۲۵ درصد بوده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، به طور متوسط درآمد هر خانوار شهری در سال ۱۳۸۹، معادل ۱۰ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۱۳.۴ درصدی داشته است.

همچنین هزینه هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۹ نیز معادل ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۸۸ معادل ۱۴.۶ درصد رشد کرده است.

در سال ۱۳۸۹ نیز رشد درآمد خانوار نسبت به رشد هزینه‌ها معادل منفی ۱.۲ درصد بوده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا