بانک و بیمهبورس

حذف حسابداران رسمی از حسابرسی مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی؛موسی بزرگ اصل عنوان کرد: با اصلاح ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، حسابرسی مالیاتی از سال ۱۳۹۵ توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطابق با قوانین قبلی انتخاب حسابرس مالیاتی به منظور ارایه گزارش حسابرسی به اداره مالیاتی در اختیار مستقیم شرکت‌ها بود ، عنوان کرد: بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، حسابرسان رسمی از حسابرسی مالیاتی حذف و انجام این نوع حسابرسی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

بزرگ اصل افزود: بر این اساس سازمان مالیاتی مختار خواهد بود که با انتخاب حسابرس و یا انجام مستقیم فرایند حسابرسی این گزارش را دریافت کند.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه عملیات حسابرسی فرایند حاکمیتی است، افزود: این وظیفه باید در چارچوب وظایف سازمان مالیاتی نیز باشد. از این رو در اختیار قرار دادن وظیفه حسابرسی مالیاتی به سازمان مالیاتی قابل قبول بوده و مانع از بروز مشکلات برای حسابرسان مستقل خواهد شد.

به گفته وی با توجه به لزوم اظهار نظر حسابرس در مورد عملکرد مالی شرکت‌ها پیش از این ایجاب می کرد که همزمان حسابرس در مورد حسابرسی مالیاتی نیز با صرف زمان بیشتری گزارش خود را ارایه دهد که این موضوع به لحاظ زمان و کیفیت تنها وجه تمایز حسابرسان با ممیزهای مالیاتی است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا