ارتباطات و فناوري اطلاعاتامور زیربنایی

۵۸ سیدهاشمی از مخابرات رفت/ معرفی مدیرعامل مخابرات

بر اساس اعلام شرکت مخابرات، هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را معرفی کردند.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، در نخستین جلسه خود، مهندس برات قنبری را به عنوان رییس هیئت مدیره، مهندس مظفر پوررنجبر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و دکتر رسول سراییان را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب و معرفی کردند.

پیش از این سید مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره مخابرات بود.

همچنین بخوانید

برات قنبری پیش از این مسوولیت هایی چون سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی وزارت پست و تلگراف و تلفن، معاونت ارتباطات وبرنامه ریزی وزارت ارتباطات و عضو هیئت مدیره بانک ملی را برعهده داشته است.

رسول سراییان پیش از این مسوولیت هایی چون رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های مخابرات استان های خراسان و اصفهان، رییس هیئت مدیره شرکت مبین نت، عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات ایران و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار را برعهده داشته است.

مظفر پوررنجبر پیش از این عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رییس هیئت مدیره شرکت ارتباطات ثابت بوده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا