بانک و بیمه

تازه‌ترین قیمت ۱۱ گروه مواد غذایی/ قیمت مرغ ۶ درصد افزایش یافت +جدول

در هفته منتهی به سوم اردیبهشت‌ماه، قیمت حبوب ۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۰.۵ درصد، سبزی‌های تازه ۲.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۶ درصد و قند و شکر ۰.۱ درصد افزایش اما قیمت چای ۰.۲ درصد و برنج ۰.۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، در هفته منتهی به ۳ اردیبهشت ماه قیمت گروه کالایی لبنیات، تخم مرغ و چای بدون تغییر بود اما بهای حبوب ۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۰.۵ درصد، سبزی‌های تازه ۲.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۶ درصد و قند و شکر ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت چای ۰.۲ درصد و برنج ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین بخوانید

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ ثابت بود و شانه‌ای ۷۵۰۰۰ الی ۱۰۰.۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

* برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه دو به ترتیب معادل ۰.۳ درصد و ۰.۲ درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت لپه‌نخود و عدس ثابت بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۲.۲ درصد افزایش یافت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین، طالبی و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت طالبی معادل ۱۰.۲ درصد، هندوانه ۶.۵ درصد و کیوی ۱.۶ درصد کاهش ولی بهار سایر اقلام این گروه بین ۲.۰ درصد تا ۶.۹ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی بدون تغییر بود. بهای خیار معادل ۱.۸ درصد، پیاز ۵.۵ درصد و لوبیا سبز ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۱۲.۲ درصد افزایش یافت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۶.۰ درصد افزایش داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و شکر هر یک معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد ۰.۴ درصد کاهش یافت.

. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.

گروه کالا درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات ۰ ۵.۶
تخم مرغ ۰ ۹.۲
برنج ۰.۱- ۱۶.۹
حبوب ۰.۶ ۳۱.۱
میوه‌های تازه ۰.۵ ۱.۷
سبزی‌های تازه ۲.۶ ۲۸.۹
گوشت قرمز ۰.۱ ۵.۸
قند و شکر ۰.۱ ۱۷.۹
گوشت مرغ ۶ ۸.۸-
چای ۰ ۱۴.۸
روغن نباتی ۰.۲- ۰.۳-

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا