امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

انتقاد از وجود دانشکده های مازاد بر نیاز دامپزشکی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه تعداد دانشکده های دامپزشکی بسیار بیشتر از نیاز کشور است، گفت: دانشگاه ها به محل فروش علم و مدرک تبدیل شده اند.

به گزارش آرمان اقتصادی، محمدرضا صفری در مراسم روز ملی دامپزشکی با بیان اینکه آموزش عالی در حوزه دامپزشکی یک چالش عظیم است، اظهارداشت: ۲۳ دانشکده دامپزشکی در کشور وجود دارد که بسیار بیشتر از نیاز است.

وی اضافه کرد: ورودی های حوزه دامپزشکی به دانشگاه ها از هزار تا ۸۸ هزار متغیر است که این عدد اصلاً خوب نیست.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه دانشگاه ها به محل فروش علم و مدرک تبدیل شده اند، تصریح کرد: از این دانشگاه ها، خردمند بیرون نمی آید که بتواند به مشکلات کشور کمک کند.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دامپزشکی به استناد بند ۵ قانون تاسیس خود، همکار وزارت بهداشت است، گفت: اما امروز دامپزشکی متولی شده است. با این حال زحمات را ما می کشیم ولی منابع مالی را آنها دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: در حالی که دامپزشکان متولی تامین امنیت غذایی کشور هستند، خودشان امنیت شغلی ندارند و از یک ساعت آینده شان بی خبر هستند و نمی دانند که بیمه می شوند یا خیر.

صفری با بیان اینکه کشور ما با مسائل مختلفی مواجه است که این مسائل نیازمند تغییر هستند، افزود: نیاز به این تغییرات در حوزه دامپزشکی نیز احساس می شود.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا