بانک و بیمهبیمه

مقایسه روند افزایشی نسبت خسارت صنعت بیمه در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه قبل

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، نکته قابل ملاحظه در آمار منتشره افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه است که همچنان بر مدار صعود قرار دارد ، در حالیکه صنعت بیمه در سال ۹۳ نسبت خسارت ۵۹.۱ درصدی را تجربه کرد که البته در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۵.۱ واحدی را نشان می دهد ؛ اما این نسبت در سال ۹۴ با ۵ واحد افزایش به ۶۳.۸۰ درصد رسید./ بیمه ملت با نسبت خسارت ۱۰۴.۳۵ درصدی در صدر ایستاد و سپس بیمه نوین با ۸۱.۸۳ درصد و بیمه میهن با ۸۰.۷۴ درصد بالاترین نسبت خسارت در سال ۹۴ را به خود اختصاص دادند.

آمار عملکرد شرکتهای بیمه در سال ۹۴ منتشر شد.

آمار ها نشان می دهد سهم بیمه دولتی ایران از حق بیمه های تولیدی به ۳۹.۴۷ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱.۱۳ درصدی را نشان می دهد.

شرکت های بیمه در سال ۹۴  تولید ۲۲ هزارو ۶۱۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان تولید حق بیمه را به ثبت رساندند که عملکرد بیمه دولتی ایران رشدی ۶درصدی را نشان می دهد .

بررسی عملکرد خصوصی ها گویای آن است که تولید حق بیمه در هشت شرکت بیمه دانا ، ملت ، نوین ، میهن ، ما ، متقابل کیش ، آرمان و آسماری کاهش یافته است .

در میان شرکت های بیمه ، بیمه میهن با کاهش حق بیمه ۲۸.۵۴درصدی ،  بیمه آرمان با کاهش ۱۹.۳۱درصدی و بیمه ملت با کاهش ۱۶.۶۷درصدی کمترین حق بیمه تولیدی را در سال ۹۴ به خود اختصاص داده اند.

البته کاهش حق بیمه در شرکت بیمه ملت احتمال دارد به دنبال ممانعت از صدور ثالث به صورت سه ماهه و شش ماهه در این شرکت و اصلاح ترکیب پرتفوی باشد .

این گزارش حاکی است ، شرکتهای بیمه حدود  ۱۴ هزارو ۴۲۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان خسارت پرداخته اند و نرخ رشد خسارت پرداختی ۱۸.۴۵درصد ثبت شده  است.

آمار نشان می دهد ، بالاترین میزان خسارت پرداختی را شرکتهای ایران ، اسیا ، البرز ، دانا و پارسیان به خود اختصاص دادند ، علاوه براینکه بیمه ایران با اختلاف قابل ملاحظه ای ببشترین تعداد موارد خسارت را داشته است.

اما نکته قابل ملاحظه در آمار منتشره  افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه است که همچنان بر مدار صعود قرار دارد ، در حالیکه صنعت بیمه در سال ۹۳ نسبت خسارت ۵۹.۱ درصدی را تجربه کرد که البته در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۵.۱ واحدی را نشان می دهد ؛ اما این نسبت در سال ۹۴ با ۵ واحد افزایش به ۶۳.۸۰ درصد رسید.

گفتنی است ، افزایش صعودی نسبت خسارت  از میانه سال ۹۴ شدت گرفت به طوریکه از مهرماه سال ۹۴ شاهد روند افزایشی آن هستیم .

بر اساس این گزارش  نسبت خسارت در ده ماهه سال ۹۴  نزدیک به ۵۸.۸ درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش ۵.۵ درصد رشد را نشان می دهد و در مقایسه با نه ماهه سال ۹۴  یعنی امار منتهی به دیماه  افزایش ۲.۶ واحدی را تجربه کرد.

این نسبت خسارت در ۱۲ ماهه سال ۹۴ نیز روند صعودی خود را  ادامه داد  به طوریکه جدیدترین آمار منتشره نشان می دهد نسبت خسارت به ۶۳.۸۰ درصد رسید که همانطورکه عنوان گردید ۵ واحد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

آنچه که مسلم است، تثبیت حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ در افزایش روند صعودی نسبت خسارت موثر بوده است.

همچنین آمارها نشان می دهد که نسبت خسارت ۷ شرکت بیمه از متوسط صنعت بالاتر است و چندین شرکت بیمه ای آمارهای نزدیکی به متوسط نسبت خسارت صنعت بیمه دارند .

در این راستا بیمه ملت با نسبت خسارت ۱۰۴.۳۵ درصدی در صدر ایستاد و سپس بیمه نوین با ۸۱.۸۳ درصد و بیمه میهن با ۸۰.۷۴ درصد بالاترین نسبت خسارت در سال ۹۴ را به خود اختصاص دادند.

البته  افزایش نسبت خسارت بیمه ملت با توجه به کاهش حق بیمه تولیدی آن در سال ۹۴ نیز قابل توجه است.

بر این اساس متوسط نسبت خسارت شرکت های بیمه نیز ۶۳.۸۰ درصد عنوان شده است .

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا