بانکبانک و بیمه

همه شاخص ها نشان از رشد بانک سرمایه در سال جاری دارد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، دکتر بهمن خادم، عضو هیأت مدیره و معاون مالی این بانک با اعلام این خبر، افزود: در سال جدید منابع بانک سرمایه ۸ درصد رشد را تجربه نموده است. مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ۱۶ درصد کاهش یافته و در سال جدید هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته ایم. ضمن این که تسهیلات دریافتی بانک سرمایه از سایر بانک ها نیز ۲/۱۴ درصد کاهش یافته است. وی همچنین با اشاره به کیفیت مناسب و قابل قبول ترکیب سپرده های بانک سرمایه، سود پرداختی به این سپرده ها را کاملاً مطابق با مقررات بانک مرکزی دانست.
عضو هیأت مدیره بانک سرمایه، آمار ذکرشده را نشان دهنده رشدی متناسب، همه جانبه و باثبات دانست و به نمایندگی از سهامداران از تلاش ها و تدابیر دکتر حیدرآبادی پور، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره این بانک، و دیگر اعضای هیأت مدیره و سایر کارکنان خدوم بانک سرمایه قدردانی نمود.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا