اقتصاد کلان

رویکرد نظام مالیاتی اعتماد آفرینی درجامعه است

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: با توجه به رویکرد سازمان در خصوص تعامل با مردم و مودی مداری، روابط عمومی های سازمان با تکیه بر تمامی ظرفیت های موجود، تعامل سازنده و حداکثری با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، در همایش مسئولان روابط عمومی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور خاطر نشان کرد: اعتمادآفرینی درجامعه، مودی مداری و رعایت حقوق شهروندان که درنهایت منجر به ایجاد فضای مساعد و آرام اقتصادی و اجتماعی در جامعه خواهد شد، از جمله رویکردهای مهم نظام مالیاتی است که روابط عمومی ها با اجرای برنامه‌های موثر در این زمینه، می‌توانند بدان جامه عمل بپوشانند.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی چشم بینا و قلب تپنده سازمان است، گفت: روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی درون و برون سازمان، نقش های حیاتی و کارکردهای مهمی را ایفا می کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: کار روابط عمومی از جنس کار مدیریت است و سازمانی که نقش خود را به خوبی ایفا می کند، حتما از یک روابط عمومی پویا و بالنده برخوردار است.
وی با بیان اینکه روابط عمومی باید مرتب افکار عمومی را رصد کند و بر آن تاثیر بگذارد، گفت: روابط عمومی ها با تهیه اخبار و اطلاعات، اطلاع رسانی بهنگام و موثر، تبلیغات سازنده و اثربخش و برقراری تعامل و ارتباط دوسویه با مجموعه مخاطبان سازمان، کمک شایان توجهی به ارتقای جایگاه سازمان در نزد افکار عمومی و جلب مشارکت شهروندان می کنند.
تقوی نژاد، با تاکید بر شأن والا و منزلت همکاران سازمان تصریح کرد: قاطبه همکاران سازمان، نیروهایی سالم، پاکدست و تلاشگر هستند و روابط عمومی ها با روشنگری در این زمینه، می باید در جهت اعتبار سازی برای سازمان گام بردارند.
وی اضافه کرد: لازمه ایجاد وجهه مثبت از نظام مالیاتی در جامعه، داشتن یک روابط عمومی پویا و کارآمد است که با حساسیت، حیثیت و اعتبار سازمان را در نزد افکار عمومی ارتقا بخشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: یک روابط عمومی پویا و بالنده می تواند به درستی روشنگری و هدایت گری کند و با خدمات درستی که به مردم ارایه می دهد، شهروندان را با نظام مالیاتی همراه و همدل کند.
وی همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تقویت رابطه میان نظام مالیاتی و مردم عنوان کرد و گفت: اطلاع رسانی موثر و بهنگام و آگاه سازی مودیان مالیاتی نسبت به تکالیف و حقوقشان، می تواند به ایجاد اعتماد و همدلی در شهروندان کمک کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که نظام مالیاتی امروز به دنبال آن است که صادقانه، شفاف و واقع بینانه با مردم تعامل کند، گفت: روابط عمومی های سازمان می باید از تمامی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی برای تقویت مناسبات با مردم بهره برده و هنر مردم داری را در سازمان نهادینه کنند.

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا