بانکبانک و بیمه

هزینه اضافی برای عملیات کارت به کارت

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، میزان کارمزد کارت به کارت طبق بخشنامه بانک مرکزی اعلام شد.

1619129_309

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا