بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

"رانفور" ۴۷۷ ریال سود برای هر سهم محقق کرد

شرکت خدمات انفورماتیک در دوره ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به ازای هر سهم ۴۷۷ ریال سود محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، شرکت خدمات انفورماتیک که با نماد «رانفور» و با سرمایه  ۸.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار اول تابلوی اصلی بورس فعال است، این شرکت در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۴۷۷ ریال اعلام کرد.

افزایش ۱۹ درصدی «درآمدهای عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی «رانفور» و با توجه به‌صورت سود و زیان حسابرسی نشده در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل  ۷.۲۷۶.۲۳۷ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ برابر با ۳.۹۹۷.۱۰۳ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۲۳ درصدی «سود (زیان) خالص»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت خدمات انفورماتیک در دوره مذکور معادل ۴.۴۵۰.۵۹۷ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۱ درصدی همراه شده است.

افزون بر این، «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل ۴.۰۰۳.۰۹۱ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۳ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.

کاهش ۲۳ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره» شرکت خدمات انفورماتیک بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل  ۱۴.۹۷۱.۷۱۱ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۷.۷۷۴.۸۰۲ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ باکاهش ۲۳ درصدی همراه شده است.

کاهش ۲۳ درصدی «سود قابل تخصیص»

این گزارش می‌افزاید: بر اساس شفاف‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل  ۷.۷۷۴.۸۰۲ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۶ کاهش ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش ۱۸۰ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ ترازنامه شرکت خدمات انفورماتیک «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان ۹۵۰.۵۷۶ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۶ با افزایش ۱۸۰ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۱۴ درصدی «جمع دارایی‌ها»

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی “رانفور” «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل  ۱۹.۵۹۴.۷۸۳ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۶ با افزایش ۲۲ درصدی همراه بوده است. همچنین «جمع دارایی‌ها» شرکت خدمات انفورماتیک در ۶ ماه نخست سال ۹۷ معادل ۲۶.۸۲۴.۹۲۹ میلیون ریال است که به نسبت سال مالی ۹۶ افزایش ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی «رانفور» بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ معادل ۱۴۱.۳۲۵ میلیون ریال است که به نسبت به پایان سال ۹۶ با  کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۴ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ در این دوره به ۴.۷۳۶.۲۹۸ میلیون ریال رسیده است.

افزایش ۶۰ درصدی «جمع بدهی‌ها «

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت خدمات انفورماتیک  ۹.۶۲۷.۱۴۴ میلیون ریال درج‌شده که با کاهش ۹۸ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۶ اعلام‌ شده است. همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت پایان سال ۹۶ با افزایش ۸۹ درصدی در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ به رقم ۱۰.۳۷۰.۱۲۷ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

نگاهی جزیی‌تر به این شفاف‌سازی مشخص می‌کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت خدمات انفورماتیک ۸.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده که به نسبت پایان سال مالی ۹۶ بدون تغییر اعلام‌شده است. درعین‌حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ بدون تغییر به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۶ معادل ۲۸۰.۰۰۰ میلیون ریال در ترازنامه این شرکت درج‌ شده است.

کاهش ۹ درصدی «جمع حقوق صاحبان سهام»

افزون بر این، «جمع حقوق صاحبان سهام» در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ با کاهش ۹ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۶ به رقم ۱۶.۴۵۴.۸۰۲ رسیده است.

منبع

ایبِنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا