بورسبورس اوراق

گروه خودروسازی بهمن با نماد«خبهمن» در هر سهم به سود رسید

نسبت به دوره مشابه سال مالی ۹۶؛

گروه بهمن صورت های مالی میان‌دوره‌ ای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، گروه بهمن با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۲۴۸ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۴۱میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

همچنین بخوانید

“خبهمن” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۷ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال زیان خالص اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ ۶ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

 

منبع
SENA

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا