خودرو

تولید ۹ خودروی سنگین متوقف شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی،

فروردین ماه امسال تولید ۹ مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

در این مدت تولید کشنده M2642FTR شرکت ارس خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۶۰ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

همچنین بخوانید

فروردین امسال تولید کامیون کمپرسی بنز LK2624 شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از شش دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

در این مدت تولید کامیون باری بنز L1924 شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۴۵ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

فروردین امسال تولید کامیون کشنده فراز شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۲۳ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

در این مدت تولید کامیونت فوتون ۶T-AUMARK شرکت سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۱۲ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

فروردین امسال تولید کامیون کاویان K119 شرکت کاریزان خودرو ساوه با کاهش صد درصدی از ۱۶۲ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

در این مدت تولید کامیونت کاویان K375 شرکت کاریزان خودرو ساوه با کاهش صد درصدی از ۱۰ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

فروردین امسال تولید کامیون کشنده ماز ۵۴۴۰۱۸ شرکت آذهایتکس با کاهش صد درصدی از پنج دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

در این مدت تولید کشنده اسکانیا G400 شرکت ماموت دیزل با کاهش صد درصدی از ۵۳ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا