بورسبورس اوراق

مجلس دهم باید چه نگاهی به بازار سرمایه داشته باشد؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، نقش مجلس دهم در رونق بخشیدن به تولید در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است چرا که بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان ما از رهگذر نابسامانی مقررات ناشی می شود.

سید علی عباسی کارشناس و فعال بازار سرمایه در این باره می گوید:” مجلس کانون پایان دادن ها به خلا های قانونی است و چیزی که این روزها بیش از هرچیزی دیگری جامعه اقتصادی ایران از مجلس دهم انتظار دارد همین است که بتواند در حمایت از تولید ملی تمام خلا های قانونی را مسدود کند تا باعث شکوفایی در تولید و آغاز اقتصاد تولید محور باشیم”.

وی افزود: “این مجلس به علت تعدد آرا می تواند بدون کمترین وامداری به جناح های سیاسی و… نگاه کارشناسی لازم را برای بسترسازی در مسیر رشد اقتصادی اعما کند و خلا های موجود را در یک بازه زمانی به سرانجام برساند. این مهم باید در دستور کار مجلسی باشد که اقتصاد را در اولویت خود قرارداده است”.

همچنین بخوانید

عباسی ادامه داد: “مجلس دهم باید پرچم دار تحول اقتصادی باشد، این تحول رخ نمی دهد جز با حمایت از تولید، حمایت از تولید رخ نمی دهد جز با تصویب قوانینی که دست و پای واردات را به هر شکلی که هست ببندد، حتی واردات قانونی، مجلس باید بر روی این کار کند که محصولاتی که تولید داخلی آن با کیفیت بالایی در حال عرضه به بازار است با بیشترین محدودیت ها و سخت گیرانه ترین شرایط و با کمترین ظرفیت ممکن اجازه ورود به داخل داشته باشند و آنقدر مالیات بر آن بسته شود که قیمت فروش آن با قیمت مشابه داخلی تفاوتی فاحش داشته باشد”.

وی گفت: “سخت ترین مجازات های مالیاتی باید برای قاچاقچیان در نظر گرفته شود تا طبق اصل ۴۴ و تلاش برای تأمین درآمد دولت از مالیات، این مهم توسط کسانی که در مبدا های ورودی از قاچاق های عظیم سود می برند از این اقدام دوری کنند. این کار می تواند تمام جامعه را به سمت تولید سوق دهد. وقتی تولید ملی افزایش یابد و جامعه از تولید داخلی استقبال کند و تولید کننده داخلی متنفع از آن شود، می توانیم به این جایگاه برسیم که تحول اقتصادی رخ داده است. تحول اقتصادی از مسیر تولید یک تحول پایدار است؛ تحولی که باعث شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد”.

به گفته عباسی ” تحول اقتصادی که از سرچشمه تولید ایجاد شده باشد، باعث می شود شرکت های تولید به سودآوری برسند و از این هجمه که امروز درگیر آن هستند نجات پیدا کنند. بعد از آن می شود رونق و روزهای سبزی را برای بازار سهام متصور شد. بازار سهامی که رنگ سبزش را از تحول اقتصادی تولید محور کسب کند بی شک برای آحاد جامعه جذاب بوده و مردم به جای سرمایه گذاری در بانک، سرمایه هایشان را یا مستقیم به تولید اختصاص می دهند یا به صورت غیر مستقیم از طریق بورس وارد چرخه تولید می نمایند و بی شک این نمود عینی باعث می شود خیل عظیمی از سهامدارن خارجی هم وارد شوند چراکه می بینند از پس این رشد های رویایی بازار سهام تحولی ژرف در طبقه های زیرین اقتصاد ایران قرار دارد”.

وی گفت:”پس توسعه تولید می تواند دستاویز روزهای باشد که همه ایرانیان به آن چشم دوخته اند و پیش قراولی تحولی عظیم در اقتصاد است که به همراه خود پویایی بورس را به همراه دارد؛ که پویایی همه آحاد جامعه معطوف به حرکت چرخه تولید خواهد کرد و از ورای همه این چشم انداز ها می تواند مجلسی باشد که اولویت خود را به اقتصاد و حمایت از تولید اختصاص داده باشد”.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا