بانکبانک و بیمه

این ۲ بانک وام خرید سربازی می دهند

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بانک های انصار و قوامین از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا به عنوان بانک های عامل جهت ارائه ی تسهیلات خرید سربازی معرفی شدند.

سردار صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گزارشی با بیان مطلب فوق گفت : کسانی که بیش از هشت سال غیبت سربازی دارند می توانند با پرداخت جریمه، کارت معافیت دریافت کنند، وی هم چنین افزود : افراد واجد شرایط می توانند تا پایان امسال از این طرح استفاده کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجادرباره استفاده از تسهیلات اقساطی برای پرداخت مبلغ جریمه نیز گفت: مشمولان این طرح با پرداخت یک سوم مبلغ جریمه غیبت سربازی برای پرداخت اقساطی بقیه جریمه می توانند به بانک های انصار و قوامین مراجعه و  برای دریافت تسهیلات با بیش از یک سال بازپرداخت اقدام نمایند.

وی با اعلام اینکه این سازمان دخالتی در توافق متقاضیان و بانکها ندارد و بحث سود تسهیلات با خود بانک است، افزود: مبلغ جریمه پس از دریافت به حساب خزانه واریز می شود.

سردار صدرالسادات هم چنین گفت: بحث مراجعه مشمولان به بانکها در قانون پیش بینی نشده است اما ما با بانکها صحبت هایی برای کمک به متقاضیان داشته ایم.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: براساس قانون ،غایبان از خدمت باید تا یکسال همه مبلغ جریمه را با این سازمان تسویه کنند اما موعد باز پرداخت تسهیلات بانک ها برای این موضوع به بانک ها مرتبط است.

وی با اعلام اینکه تسهیلات خوبی از سوی سازمان وظیفه عمومی برای مشمولان غایبان و پرداخت جریمه کارت معافیت از خدمت ارائه شده است، گفت: در حال حاضر بانک های قوامین و انصار به عنوان بانک های عامل معرفی شده اند و سازمان برای استفاده متقاضیان از تسهیلات اقساطی به مشمولان واجد شرایط معرفی نامه ارائه می کند تا از این تسهیلات بهره مند شوند.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا